Amaçlar ve Hedefler

A-Team Ship Repair, İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda Uluslararası Çalışma Örgütü ve Türk mevzuatlarını takip eden uygulamaları ve kuralları asıl politika olarak benimsemektedir.

Tersane çalışanları, taşeronlar ve üçüncü parti personeller de dahil olmak üzere İş sağlığı ve Güvenliği hususunda kendilerini ve diğer çalışanları bilinçlendirme sorumluluklarının başında gelmektedir.

A-Team Ship Repair; bünyesindeki bütün çalışanlarını tersanenin İş Sağlığı ve Güvenliği hususundaki standartlarını geliştirmek adına toplantılara, eğitimlere ve tatbikatlara katılımını destekleyen bir yapıya sahiptir.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki eğitimler ve düzenli tatbikatlar tersane yönetiminin sorumluluğundadır ayrıca yönetim kadrosu bu çalışmaların uluslararası standartlara uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekle ve kontrol etmekle yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği politikaları kazaya ve herhangi bir probleme yol açmadan önce dönemsel olarak denetlenmekte ve güncellenmektedir.