Güvenlik Yönetim Sistemi

A-Team Ship Repair tüm üretim prosesleri bütünü içerisinde “SIFIR KAZA” prensibi ile çalışmaktadır. Bunu mümkün kılabilmek adına kazalar ve hesaplamaları konularında sürekli araştırmalar yapılmakta ve bilgi toplanmaktadır. Böylece kök analizleri yapılabilmekte ve Sıfır Kaza oranlarına daha fazla yaklaşılabilmektedir. Tüm bu analiz ve gözlemler uluslararası uygulamalar ışığında yürütülmektedir.

PROSEDÜRLER

KAPALI ALAN

Kapalı alanlarda iş güvenliğini sağlayabilmek adına; iş izinleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

• Gas-free ortam, gas-free uzmanı tarafından onaylanmalı

• Güvenli giriş-çıkış sistemi

• Uygun havalandırma ve aydınlatma sistemi

• Güvenli çalışma platformu

• Gerekli iş güveliği ekipmanları kullanımı

SICAK İŞLER

Sıcak işlerde iş güvenliğini sağlayabilmek adına; iş izinleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

• Gas-free raporu alımı mümkün olmalı

• Uygun havalandırma ve aydınlatma sistemi

• Ex-proof ekipmanları kullanımı

• Gerekli iş güveliği ekipmanları kullanımı

• Uygun yangın önlemleri

TALİMATLAR

Talimatlar tüm personelin çalışma esnasında iş güvenliğini sağlamak amacıyla yürürlüğe alınır. Her işçi talimatlara uymak ile yükümlüdür. Talimatlara uygunluk iş güvenliği departmanı tarafından sürekli olarak denetlenmektedir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Yüksek alanlarda çalışma esnasında iş güvenliği sağlayabilmek için;

• Güvenli iskele kullanımı

• İskele kurulum ve sökümünün eğitimli personel tarafından yapılması

• Gerekli iş güveliği ekipmanları kullanımı

• Gerekli durumlar için eğitimli kurtarma personeli bulundurulması